Tekentherapie/coaching

  Tekentherapie/ coaching

Als tekentherapeut/coach  help ik je, om je hulpvraag om te zetten in een beeld. Deze tekening, het beeld, help ik te verwerken en te bewerken.

Via de tekening gaan we op zoek naar jou zelf helend vermogen, dat zichtbaar is in iedere tekening. Ik help je te doorleven, wat de beelden die je getekend hebt, voor jou betekenen. Welke emotionele, fysieke en mentale reacties roepen ze op en hoe ga je daar mee om. Op respectvolle wijze word je begeleid in het bewustwordingsproces.

Wanneer tekentherapie?                                                                                                         Voor kinderen, pubers, adolescenten, volwassenen, ouderen kan tekentherapie ingezet worden bij:

*Alle vormen van verlies en rouw verwerking. Denk aan scheiding, verlies van baan, of verlies van een dierbare.

*Bij lusteloosheid, vermoeidheid, depressie.                                                                              *Emotionele onevenwichtigheid.                                                                                                     * Lichamelijke klachten, ziekte, inzicht en acceptatie.
* Problemen en vragen rond identiteit, zelfvertrouwen, grenzen stellen en assertiviteit.
* Vragen rond zingeving, bewustwording en levensvragen.
* Levensfase gerelateerde problematiek.
* Emotionele en/of gedragsmatige problemen.
* Relatieproblematiek en/of moeite met sociaal functioneren.

Ik kan hierbij verschillende technieken en methoden inzetten, zoals lichaamsexpressie, energetisch werk, voice-dialogue, psychodrama, stemwerk, ontspanningsoefeningen, visualisatie, geleide fantasie en associatietechnieken.             

 

Je hebt geen teken ervaring nodig.